WELCOME

บริษัทซีนเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง แอดแวนเทจ (ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้ผลิตและนำเข้าผ้ากันไฟเพื่อจำหน่ายในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ผ้าทนไฟ, ผ้ากันไฟผ้าทนไฟ หรือผ้ากันไฟเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือมีความคงทนต่อความร้อนสามารถป้องกันเปลวไฟได้อย่างดีเยี่ยม ไม่เกิดการลุกไหม้ แม้รับความร้อนโดยตรงจากไฟ จึงได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ

เรายินดีให้คำปรึกษาในเรื่องการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยเลือกใช้วัสดุที่เหมาะตามความต้องการของลูกค้า พร้อมยังช่วยลดสภาวะโลกร้อน หากท่านมีความสนใจ กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา